ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

WSC WHISKY SOCIETY CYPRUS LTD
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΩΝ ΟΥΙΣΚΥ ΛΤΔ

Η ιστοσελίδα αυτή, πιθανόν να συλλέξει και να αποθηκεύσει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών της.

Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας και υπεύθυνος έναντι του Νόμου για την διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Συμβούλιο) της Κοινωνικής Ομάδας (Ομάδα)

Η ιστοσελίδα/ιστότοπος είναι η www.whiskysocietycyprus.com

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Οι επισκέπτες καλούνται να δηλώσουν την ημερομηνία γέννησης ή/και την ηλικία τους ώστε η ιστοσελίδα να επιβεβαιώσει ότι είναι σε ηλικία νόμιμης χρήσης και κατανάλωσης αλκοόλ. Προαιρετικά, πιθανόν να ζητηθεί να δηλωθεί η Χώρα, η Πόλη και το Φύλο του επισκέπτη, για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας.

Η συλλογή στοιχείων των μελών καλύπτεται από την έγκριση τους στα πλαίσια του νόμου 138(Ι)/2001 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας GDPR 679/2016.

Η μη αποδοχή παροχής Δεδομένων που ζητούνται από την εφαρμογή της Ιστοσελίδας, μπορεί να καταστήσει απαγορευτική την επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Η ανώνυμη επίσκεψη στην ιστοσελίδα με μόνη δήλωση αυτή της ηλικίας, μπορεί να γίνει σε μέρος των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Τα εγγεγραμμένα μέλη του WSC θα έχουν πρόσβαση σε όλο τις πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα..

Η εφαρμογή της Ιστοσελίδας προβαίνει σε χρήση cookies σύμφωνα με την Πολιτική cookies, και τηρεί την διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να αρνείται τα cookies. Εάν το κάνει, ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται, γίνεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εφαρμογές από το Συμβούλιο, για τους σκοπούς συλλογής τους ή από την εξουσιοδοτημένη προς τούτο εταιρεία δημιουργίας και συντήρησης της Ιστοσελίδας.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η Νομική Βάση είναι:
Ο Νόμος 138(Ι)/2001
Η Οδηγία ΕΕ 679/216
Η Συγκατάθεση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η Συγκατάθεση για Λήψη Πληροφοριακού και άλλου Υλικού.

Η παροχή συγκατάθεσης χρήσης Προσωπικών Δεδομένων και Λήψης Πληροφοριακού και Άλλου Υλικού, είναι απαραίτητη, ώστε το Συμβούλιο να διασφαλίζει τα έννομα του συμφέροντα και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νομικές του υποχρεώσεις.

ΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Συμβούλιο αποφασίζει για τον χώρο που θα είναι εγκατεστημένος ο Η/Υ και ο Server της, εντός των οποίων θα συλλέγονται, φυλάσσονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Μελών και των επισκεπτών της Σελίδας.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που ζητούνται από τους επισκέπτες θα φυλάσσονται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο από το Συμβούλιο, για την σωστή επεξεργασία τους, για τον σκοπό που τηρούνται.

Με την πάροδο του χρόνου αυτού, το Συμβούλιο θα διαγράφει οριστικά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν και τηρήθηκαν.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο σκοπός συλλογής των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας, είναι η αριθμητική γνώση της επισκεψιμότητας, η γνώση των ωρών επίσκεψης και η κατανόηση των δημογραφικών στοιχείων των επισκεπτών, κυρίως της ηλικίας, του φύλου και της χώρας/πόλης που διαβιεί.

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με λογισμικό της εταιρείας κατασκευής και συντήρησης της ιστοσελίδας.

Δεν WSC δεν πουλά, εμπορεύεται ή ενοικιάζει προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης επισκεπτών σε άλλους. Ενδέχεται όμως, στα πλαίσια συνεργασίας μας με τους εμπορικούς μας εταίρους, να τους κοινοποιήσουμε γενικές πληροφορίες επισκεψιμότητας που δεν συνδέονται με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ταυτότητας των επισκεπτών

Φόρμα επικοινωνίας του επισκέπτη με το WSC γίνεται στο υπομενού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα δεδομένα του, ο επισκέπτης εξουσιοδοτεί αυτήν την Εφαρμογή να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να μπορεί εν συνεχεία το Συμβούλιο του WSC να απαντά σε αιτήματα για πληροφορίες, προσφορές ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επίθετο, τηλεφωνικό νούμερο, ηλικία και πόλη/χώρα διαβίωσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας αναλύει την επισκεψιμότητα αυτής της Εφαρμογής, η οποία ενδεχομένως περιέχει Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών, με σκοπό να τη φιλτράρει από τμήματα επισκεψιμότητας, μηνύματα και περιεχόμενο που αναγνωρίζονται ως SPAM. Χρησιμοποιείται η εφαρμογή
Google reCAPTCHA (Google LLC)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει ότι μια απόφαση που είναι πιθανό να έχει νομικά αποτελέσματα ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα για τον επισκέπτη, λαμβάνεται αποκλειστικά με τεχνολογικά μέσα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται πλήρως ή εν μέρει σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτή η Εφαρμογή υιοθετεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη επικοινωνία σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του επισκέπτη και του WSC βάσει της ρητής συγκατάθεσης του επισκέπτη, όπου η συναίνεση αυτή απαιτείται από το νόμο.

Οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις λαμβάνονται με τεχνολογικά μέσα –κυρίως βασισμένα σε αλγόριθμους που υπόκεινται σε προκαθορισμένα κριτήρια– τα οποία μπορούν επίσης να παρέχονται από τρίτους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι επισκέπτες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους τα οποία επεξεργάζεται το Συμβούλιο.

Ειδικότερα, οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Αντιρρήσεις στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Σε τέτοια περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη δεν λαμβάνονται και η επικοινωνία με την WSC, καθώς και η δυνατότητα επίσκεψης και περιήγησης στην ιστοσελίδα, θα διακόπτεται.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τυχόν αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων επισκέπτη μπορούν να απευθύνονται στοWSC μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στο υπομενού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από το ΣΥΜΒΟΥΛΟ το συντομότερο δυνατό και πάντα εντός ενός μηνός.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΜΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Επισκέπτη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από το Συμβούλιο στο δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να ζητηθεί από το Συμβούλιο να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται κατά τις επισκέψεις στην Ιστοσελίδα ¨η των cookies που διακινούνται, είτε από τα Μέλη είτε από τους Επισκέπτες θα χρησιμοποιείται το τυποποιημένο λογισμικό Google Analytics (Google LLC)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτήν την Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) και χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως τη Διεύθυνση IP) για αυτόν τον σκοπό.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή αναρτώντας στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας την νέα Πολιτική Απορρήτου με την τελευταία ημερομηνία επικαιροποίησης. Συνιστάται στους επισκέπτες να ενημερώνονται τακτικά για πιθανές επικαιροποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), η ώρα της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα, κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, οι διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην ακολουθία σελίδες που επισκεφτήκατε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Η ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – WSC)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής, δηλαδή το Συμβούλιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή, και σε αυτόν τον ιστότοπο/ιστοσελίδα/εφαρμογή.

COOKIES – ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του επισκέπτη.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί με βάση διατάξεις πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου. 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).
Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Χρησιμοποιώντας αυτόν την ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική και τους όρους παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές είναι καταγραμμένες και κατά καιρούς επικαιροποιημένες. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αυτή.